ՏՆՏԵՍՈՂ

ՏՆՏԵՍՈՂ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ

Ածխաթթու գազերի քանակը, որն արտանետվում է ներքին այրման շարժիչից, անմիջապես պայմանավորվում է: Որքան արդյունավետ է աշխատում շարժիչը, այնքան այն ավելի հարգալից է մոլորակի նկատմամբ, եթե նույնիսկ հաշվի առնենք միմիայն բնական ռեսուրսների սպառումը:

Renault-ի քաղաքականությունը հիմնված է մեր մոլորակի առջև կանգնած բնապապանական խնդիրների խորին հասկացության վրա: Այն ներառում է երեք հիմնական պարտականություններ.

1.Դառնալ աշխարհում նվազագույն արտանետումներով երեք առաջատար ավտոմոբիլային բրենդերից մեկը:

2.Առաջարկել կենսավառելիքով աշխատող մոդելների լայն շարք:

3.Ստեղծել նորագույն տեխնոլոգիաներ:

·         Մեր մեքենաները էկոլոգիապես արդյունավետ են առաջին հերթին դրանց կենսական ամբողջ ցիկլի ընթացքում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցման պարտավորությունների շնորհիվ: Յուրաքանչյուր նոր նախագծի ստեղծման օրվանից հաշվի են առնվում արտադրական պրոցեսները, նյութերի ընտրությունը, վնասակար նյութերի ու CO2 գազի արտանետումները, վառելիքի ծախսը և հետագա վերմշակումը:

·         Մեր մեքենաները տնտեսող են վառելիքի ծախսի առումով: Renault-ն միշտ շեշտում է, որ բազում բնապահպանական խնդիրների լուծումները կարելի է փնտրել նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում` կիրառելով դրանք մեքենաների մեջ` նույնիսկ առանց գների բարձրացման:

·         Renault-ն ձգտում է արտադրել այնպիսի մեքենաներ, որոնք հետզհետե էլ ավելի անվտանգ են դառնում շրջակա միջավայրի հնդեպ: Մեր ուժեղ կողմերից մեկն էլ այն է, որ մենք նմանատիպ լուծումները կիրառում ենք ավտոմեքենայի կեսնական ցիկլի բոլոր փուլերում` սկսած դիզայնից, մինչև վերամշակում: Ներկայիս Renault ավտոմեքենաների էկոդիայնը թույլ է տալիս դրանց զանգվածի 95% կիրառել երկրորդ անգամ: Դա նշանակում է որ հետզհետե ավելի մեծ թվով մասեր րտադրվում են վերամշակված պլաստիկից կամ վերակնագնվող նյութերից:

RENAULT –Ն ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ Է ԻՐ ԱՌԱՋԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՑԻԿԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Հաշվի առնելով բնապահպանական մարտահրավերներն ու որպես ավտոարտադրող իր պատասխանատվությունը` Renault-ն մշակել է ամբիցիոզ գլոբալ քաղաքականություն, որը հաշվի է առնում մեքենայի ամբողջական կենսական ցիկլը` սկսած նախագծումից մինչև վերամշակում: 2008-ից Renault –ն հայտարարեց “Renault Environment” ծրագրի մեկնարկը: Աբողջությամբ ֆինանսավորվելով Renault-ի կողմից` այն ուղղված է նոր նախագծերի ու գործընկերությունների ստեղծմանը թե Ֆրանսիայում, թե ողջ աշխարհով մեկ: